Fremtidige solenergi

I fremtiden, flere og flere teknologier er tilgængelige med solenergi systemer er forenelige
med f. eks. el-biler, osv. , direkte gennem deres solenergi systemer kan Nydannede. Den
nødvendige energi i SUN giver os, dag for dag, mere energi end vi kan gennemføre eller
konsumere ... fuldstændig fri.

Solenergi system som en kapitalinvestering

Det Indtægtsgivende Sammenstykket deres PV systemet gennem deres lokale energiselskab ved lov og vil have en varighed på 20 år (fra idriftsaettelsesaar ) med det respektive forankret garanterede beløb pr Fedin kW solenergi.

 

Private og kommercielle eget brug
De kan slette de egen anvendelse af solenergi er især interessant, hvor en masse energi er
forbruges, f. eks. i mast og industry.but også for den private sektor er ved altid højere
stigning i elprisen er altid interessant.

....... Der forringer ikke ligesom hans energiomkostninger og fortjener en smule oven ......

Finansiering af solenergi systemer
Solkraftvaerker i reglen let kan delvis finansieret af bankerne. Siden deres
FOTOVOLTAISKE system af den garanterede Enspeisevergutung selv bidrager, eller de
maanedlige trancher af provenuet af de pågældende anlæg er blevet udryddet.

Tid Amortiesations
Efter en gennemsnitlig Amortiesationszeit på ca. 10 - 12 år hører til dem for en solenergi
anlæg og de vil være til gavn for den resterende del af udtrykket til 100% af provenuet .
Solenergi - deres aktive bidrag til dette klima og i en ren fremtid.